Údržba a čistenie lemoviek

Na čistenie lemovky, môžeme použiť  WAP - ku samozrejme, so zvýšenou opatrnosťou, aby maximálny tlak vody, neprekročil 16 barov. Vždy dodržujeme min. vzdialenosť,trysky od lemovky musia byť min. 50cm, aby sme predišli jej mechanickému poškodeniu. V zimnom období, je zakázané používať na lemovku soľ, prípadne odstraňovať z lemovky  námrazu mechanicky.

Doporučenia pri extrémnych podmienkach a silnom znečistení lemovky

Lemovka je vyrobená tak, že svojim vzhľadom pripomína prírodný pieskovec. Aby sa dosiahlo tohto efektu, nie je možné použiť pri jej výrobe plastickú alebo tekutú betónovú zmes. Lemovky sú pokryté drobnými pórmi tzv. kapilárami. Táto štruktúra je presne taká, ako prírodný pieskovec.  Je viac nasiakavá než hladké povrchy dlažieb. Nasiakavosť spôsobuje transport vody v štruktúre materiálu, čo môže mať za následok tzv. portlanditu zo štruktúry betónu. Tomuto môžeme zamedziť použitím hydrofóbnej impregnácie, na báze nízko molekulárnych siloxanov (napr. Deiteros S). Hydrofóbna impregnácia vytvorí na povrchu lemovky tenký silikónový film. Ktorý zamedzí prenikaniu kvapalín a mení uhol nasiakavosti. Vytvára  tzv. vode odolný povrch, ale napriek tomu neuzatvára póry na lemovke. Musí sa, opakovane po roku nanášať.
Takúto impregnáciu doporučujeme, ale  iba  v extrémnych podmienkach!  Kde je neustále vlhko, tam sa usadeninám neubránime ( rôznym machom).
Bežne impregnáciu nepoužívame, nieje nutná, ak je bazén odvetrávaný!   Lemovka od vody prirodzene vyschne a zachová si stále svoj pôvodný  vzhľad. Napriek tomu, lemovku udržiavame vždy v čistote. Pri silnom znečistení, môžeme použiť SAVO alebo Betoncleaner. Na lemovku neukladáme  materiály,  ktoré znehodnotia povrch lemovky.  Ak sa staráme o lemovku podľa inštrukcií. Čistíme ju pravidelne, od bežných nečistôt ,ako - trus vtákov, iné ušpinenie a  prach. Jednoducho prúdom vody. Bude Vám dlhodobo vytvárať estetický doplnok, na Vašom bazéne.