Záruka na bazénové lemovky je 24 mesiacov

Záruka sa nevzťahuje na:
- poškodenie lemoviek prepravcom. Na paletu sa nesmie klásť žiaden iný tovar, ani žiadne iné predmety, pri vykladaní je  
  nutné, aby bola dodržaná čistota rúk
- pri nesprávnom skladovaní lemoviek , lemovky sa musia  poukladať buď priamo na bazén, alebo na rovný čistý povrch / 
  inú paletu / a preložiť lemovku polystyrénom tak , ako bola uložená a vyexpedovaná z výroby. Skladovanie na mieste, kde
  nepríde do styku s mechanickým poškodením
- nalepenie lemovky na popraskaný a nesúdržný podklad alebo podklad poškodený mrazom
- poškodenie lemovky, zlým odvedením dažďovej vody a následným zatečením, pod lemovku
- poškodenie lemovky pri pokládke, nešetrné zaobchádzanie, zlomenie, prasknutie, ušpinenie lepidlom, silikónom pri
  pokládke
Doporučujeme dodržiavať:  čistotu rúk a  zaobchádzanie s lemovkou podľa pokynov.