Montáž bazénovej lemovky

Pri manipulácií s lemovkou odporúčame dbať na čistotu rúk, aby sme ju neušpinili.
Začneme tým, že si lemovky poukladáme okolo bazénu tak, aby boli medzi nimi cca 4mm medzery. Pokiaľ Vám lemovky nevychádzajú a musíte zarezávať, tak začnite oblúkmi /pri oválnom bazéne/ a potom položte rovné strany.
Lemovka nemusí vždy presne vychádzať k bazénu, ktorý  je rozmerovo atypický a to z dôvodu možnej nerovnosti bazénu samotného!
  • V prípade dorezávania lemovky, odporúčame použiť flexi pílu, kotúč na kameň, prípadne diamantový kotúč.
  • Lemovku lepíme k bazénu tak, aby hrana oblej - spodnej plochy lemovky jemne prekrývala vnútorný okraj bazénu a zároveň tvorila hranu bazénu.
  • Pri bazénovej lemovke so zobáčikom je nutné ponechať diletačnú medzeru cca 8 mm medzi bazénom a zobáčikom a to z dôvodu zmien teplôt leto-zima.

Na lepenie používame vonkajšie flexibilné tmely odolné voči mrazu a pôsobeniu chlóru. Taktiež medzery medzi lemovkami vyplníme opatrne špárovacou hmotou prípadne silikonovým tmelom odolným voči pôsobeniu chlóru.Používajte pritom ochrannú pásku!  Pod okraj lemovky z vnútornej strany bazénu taktiež doporučujeme použiť silikonový tmel. Veľmi dbajte na čistotu pri práci, aby sa lemovky neušpinili silikónom a neznehodnotili sa!

Údržba a čistenie dlažby

Dlažbu čistíme tlakom vody z hadice, najlepšie vysokotlakovým čističom na vodu Wap. Vyčistíme  prach a rôzne nečistoty usadené na dlažbe. V prípade silného znečistenia  / vtáky, farebné tekutiny a pod./ možeme použiť čistič SAVO a kefou vyčistiť ušpinené miesto.