Technologický postup – pokládka bazénových lemoviek

1. Celá zostava lemoviek je pri transporte uložená na EURO palete, jednotlivé lemovky sú poukladané na polystyréne a sú vzájomne preložené tak, aby neprišlo k ich mechanickému poškodeniu alebo ušpineniu. Paleta je  pevne prepáskovaná.
2. Podkladový betón, na ktorý lemovku lepíme,  by mal byť v kvalite B15, povrch musíme zbaviť prachu a nečistôt.
3. Pokiaľ sa nám javí povrch betónu, na ktorý ideme lemovku lepiť príliš nasiakavý, doporučujeme ho pred lepením penetrovať disperznou penetráciou.
4. Tvarovky majú štandardné ukončenie zúbkom. To znamená, že podklad, na ktorý bude lepená tvarovka musia byť v rovine s bazénovým lemom.
5. Lemovku N lepíme k bazénu tak, aby hrana oblej - spodnej plochy lemovky, jemne prekrývala vnútorný okraj bazénu a zároveň tvorila hranu bazénu.
6. Pri bazénovej lemovke Z so zobáčikom je nutné ponechať dilatačnú medzeru cca 8 mm, medzi bazénom a zobáčikom a to z dôvodu zmien teplôt leto-zima.
7. Začíname tak, že si najprv na sucho poukladáme ( rozložíme) lemovky rádiusové a skimmrové. Potom si na vnútornú hranu priložíme povrázok a ten nám ukáže prípadné nerovnosti bazénovej steny, tieto vycentrujeme. Potom poukladáme rovné lemovky, až máme celý bazén obložený. Medzery by nemali byť väčšie medzery, ako 4mm.
8. Môže sa nám stať, že nám na konci nevojde celá lemovka a bude ju treba zarezať. V prípade dorezávania lemovky, odporúčame použiť ručnú pílu a kotúč na kameň /prípadne diamantový kotúč/.
9. Na lepenie, používame vonkajšie flexibilné tmely, odolné voči mrazu a pôsobeniu chlóru. K bledým odtieňom, požívame lepidlo v bielej farbe. Zmenšíme tak, možnosť vápenatým výkvetom na lemovke. Pod okraj lemovky,  môžeme tiež použiť transparentný silikónový tmel.
10. Taktiež medzery medzi lemovkami vyplníme opatrne mrazu odolnou špárovacou hmotou prípadne silikónovým tmelom odolným voči pôsobeniu chlóru.
11. Vždy začíname z jednej strany obvodu bazénu. Dávame pozor na to, aby sa nám posledná a prvá lemovka sretli v rovine.
12. Keď sa náhodou stane, že sa lemovka pri lepení ušpiní lepidlom, nikdy ho nedávajte dolu čerstvé. Ale, až po jeho miernom preschnutí, vtedy je lepidlo ešte pružné, ale už  nám tak neušpiní lemovku.